loader image

Serbisyong PAGLAUM sa Nawaan

Atong gipangulohan ang Pagpakayab sa Nasudnong Bandila sa lungsod sa Naawan pinaagi sa pagpahigayon og Serbisyong PAGLAUM sa Nawaan kung asa gidala nato gikan sa Kapitolyo Probinsyal ang mga Batakang Serbisyo aron matagamtaman mismo sa mga Naawanons ang mga serbisyo sama sa Pagkapon ug Paglaygit sa mga binuhing mananap, paghatag og Tabang Pinansyal, Food Packs, Libreng Medikal na Pagkonsulta, Konsulta sa Agrikultura ug Legal.
Nakapagapodapod sab kita og pipila ka mga ekipong pang-opisina sama sa computer, printer ug tablet sa Kwerpo sa Kapulisan ug sa Sangguniang Kabataan. Gidawat sab sa 30 ka-iskolar ko ng bayan (IKNB) ang Tabang Pang-eskwela. Sa samang paagi, gidawat sa Lokal nga Kagamhanan sa Naawan ang pipila ka pag-ila sama sa pagrekognisar sa lungsod isip Child-friendly Municipality sa tuig 2021 ug Salamat Po Award gikan sa Deparment of Social Welfare and Development (DSWD). Katapusan, gidawat sa Lokal ng Kagamhanan ang cheke nga mikabat sa 5 ka-milyon nga pesos para sa papalit sa luna nga mahimong merkado ug terminal sa lungsod.
Tiunay ang pag-alagad nato sa katawhan sa Miamis Oriental pinaagi sa pagpalapad sa Serbisyong PAGLAUM matag ikaduha, ikatulo ug ika-upat nga Lunes sa bulan aron madala sa matagtugkaran sa mga lungsoranon ang mga serbisyo gikan sa Kapitolyo Probinsyal kay kanunay, Pamilyang Misamsnon Unahon.