loader image

PAGLAUM sa Edukasyon

Para sa pagpadayon sa mga agresibo nga mga Programa alang sa Kaayohan ug Kauswagan sa Kabatan-onan, atong gi giselebrar ang adlaw sa mga gugma kauban ang mga Iskolar Ko Ng Bayan (IKNB) sa pagsaulog sa ika-16 nga IKNB PAGLAUM General Assembly nga anaay temang “PAGLAUM sa Edukasyon”.
Ang pagprayoridad sa mga panginahanglanon sa mga Iskolar ng Bayan atong gitutukan kay nagtuo kita nga ang edukasyon hinagiban sa mga kabatanunan sa gilaumang mahayagon nga kalambuan para kanila ug sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental.